VVS (värme, ventilation, sanitet)

Med fokus på energi- och kostnadseffektiv fastighetsdrift, bra inomhusklimat och positiv miljöpåverkan.

Med allt större kostnader för kyla, värme och ventilation ökar behovet av korrekt injusterade och optimerade kyl- och luftbehandlingsanläggningar. Detta behov tillfredsställer vi.

Vi projekterar och installerar ventilation, kyla, värmepumpar, styr- och reglersystem. Vi arbetar leverantörsoberoende där du som kund har full frihet att välja leverantör av produkter. Vi erbjuder även serviceavtal på den installerade anläggningen. Vi utför både total- och utförandeentreprenader.

 

Tjänster inom VVS

 Ventilation

 • Reparation och service
 • Funktionskontroller
 • Injustering av ventilationssystem
 • OVK
 • Rensning av ventilationskanaler
 • Projektering
 • Ny- och ombyggnad

VS

 • Reparation och service
 • Förebyggande och felavhjälpande underhåll
 • Rörentreprenader
 • Injustering av värmesystem
 • Inventeringar