första sid station
Hållplatsservice - Västtrafik
bild

STATIONSBYGGNADER, DEPÅER & HÅLLPLATSER

PRIMÄR infrastruktur ser om din resemiljö!

PRIMÄR infrastruktur verkar i publika miljöer och i uppdrag med specifikt spår- och vägnära förhållanden.

PRIMÄR tar helhetsansvaret inom förvaltning-, drift och underhåll, skötsel och tillsyn av tågstationer, perronger, hållplatser, lokstallar, depåer, vänthallar, parkeringar, rastplatser, bensinstationer samt publika miljöer med utomhusmedia/reklam, gatumöbler och papperskorgar.

Med vår kunskap och erfarenhet i kombination med välutbildade medarbetare som innehar särskilda kompetenser och certifieringar avseende uppdragens speciella el- och säkerhetskrav skapar vi en kostnadseffektiv förvaltning.

Långsiktigt strategiskt samarbete med fokus på kvalitet och utveckling är en självklarhet för oss.

 

Våra tjänster inom förvaltning:

  • Förvaltning, samordning, lagerhållning
  • Drift- och underhåll, skötsel, tillsyn, åtgärdande av skador
  • Nyuppsättning, flyttning, borttagning och byte av utrustning
  • Mark-, anläggnings- och byggentreprenader
  • Halkbekämpning och snöröjning
  • Tvätt och klottersanering, renhållning, lokalvård
  • Utförande av tidtabellskiften
  • Beredskap/Jour

Vill du veta mer eller har du frågor?

Kontakta oss