Socialt engagemang

Genom sponsring, gåvor och aktivt samhällsengagemang vill vi bidra till ett bättre samhälle.

PRIMÄR tar ett omfattande socialt ansvar, där insatserna riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen.
PRIMÄR samarbetar med organisationer och företag och arbetar aktivt i flera sociala projekt. Vi vill bidra med vår kunskap!– Arbetsplatsförlagd utbildning i Gårdsten, Göteborg

PRIMÄR och det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder AB startade 1997 en arbetsplatsförlagd utbildning och praktik avseende yttre skötsel för långtidsarbetslösa ungdomar. Den arbetsplatsförlagda utbildningens syfte var att i reell miljö träna kunskaper och färdigheter, vilket för fleradeltagare öppnade vägen för inträde på arbetsmarknaden. Efter projektet erbjöds några anställning hos PRIMÄR och dessa medarbetare finns fortfarande kvar i företaget. framtidensservice

– Framtidens Service, Göteborg

PRIMÄR har under sommaren 2013 i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden etablerat projektet ”Framtidens Service”. Projektets syfte är att långtidsarbetslösa ungdomar i åldern 20-25 år efter utbildning och kunskapsvalidering skall kunna erbjuda Förvaltning AB Framtidens 70 000 hyresgäster hjälp i hemmet, exempelvis hjälp med tekniska prylar och instruktion i hur man sedan använder dem men även en del andra tjänster som det kan finnas behov av. Den teknikhjälp som kan komma ifråga är att ansluta sig via fiber med tv, använda en dator, lägga upp applikationer, koppla in mail, sociala medier etc. Dessutom effektivare energianvändning och andra boservicetjänster. Initiativtagare är Bengt Jildmalm, som utifrån ett socialt perspektiv vill integrera ungdomar i fastighetsbranschen och affärmässigt skapa ett nytt tjänsteerbjudande. Ett 20-tal ungdomar har rekryteras, vilka efter utbildning och praktik erbjuder dessa tekniktjänster. Samverkanspartner är även Arbetsförmedlingen och Fastighetsanställdas förbund.  

 

 

– BRIS

PRIMÄR sponsrar BRIS – Barnenes rätt i samhället- som kämpar för ett bättre samhälle för barn. Att vara supporter eller sponsor till Bris innebär ett stöd till barn som lever i utsatthet, en investering i social hållbarhet.

Just nu är barn som lever med våld, missbruk, psykisk ohälsa eller arbetslöshet i hemmet extra utsatta. Därför har vi valt att stötta BRIS, som har en ökning av antalet inkommande kontakter till sina stödlinjer. Vi vill bidra till att utbilda fler kuratorer som kan hjälpa barnen att få prata med trygga vuxna som kan lyssna och stötta.