Publicerad 8 april 2011

Rörande bolaget ”Effektiv Fastighetsförvaltning i Sverige AB” – uppgifter om förvärv dementeras

På förekommen anledning, finner vi oss tvingade att lämna följande information. Det har kommit till vår kännedom, att det sprids uppgifter om att Primär Fastighetsförvaltning AB skulle ha förvärvat bolaget  Effektiv Fastighetsförvaltning i Sverige AB. Så är inte fallet. Uppgifterna dementeras därför förbehållslöst. Primär Fastighetsförvaltning har arbetet med frågan om ett förvärv av detta bolag. Detta arbete gav emellertid vid handen, att det inte fanns förutsättningar för något sådant förvärv.