Publicerad 6 november 2012

PRESSRELEASE: PRIMÄR fastighetsförvaltning AB firar 25-års jubileum 2012-11-06!

PRIMÄR, som är en av Sveriges ledande aktörer med helhetskoncept inom fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster, firar sitt 25-års jubileum. PRIMÄR startade sin verksamhet den 6 november 1987 i Göteborg med omnejd.
Under 25 år har PRIMÄR haft glädjen att förvalta för kunder som:

 • Statliga verk och bolag
 • Kommunala bostadsbolag och stiftelser
 • Kommuner och landsting
 • Bostadsrättsföreningar (både privata och kooperativa)
 • Privata fastighetsbolag

Det rör sig om alla typer av fastigheter och alla typer av upplåtelseformer.

Förvaltningsvolymen idag omfattar:

 • 8 500 000 m2, kommersiella och offentliga lokaler
 • 20 000 lägenheter, kommunala och privata hyresvärdar
 • 15 000 lägenheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
 • 700 000 lägenheter, IT-relaterade fastighetstjänster
 • 9 000 hållplatser/stationer
 • 1 000 000 m2, större stationer/lokaler/depåer

PRIMÄR har en stark närvaro runt om i Sverige och finns med uppdrag på ett 50-tal större orter. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.