Publicerad 8 september 2015

PRESSMEDDELANDE 2015-09-08 Lidl Sverige tecknar fastighetsskötselavtal med PRIMÄR fastighetsförvaltning AB

Lidl Sverige och PRIMÄR fastighetsförvaltning AB har tecknat ett tvåårigt avtal där PRIMÄR tar över fastighetsskötseln för 70 butiker i södra Sverige.

Uppdraget som löper från och med 1 september 2015 innebär att PRIMÄR ansvarar för utvändig fastighetsskötsel, vinterrenhållning samt felavhjälpande underhåll.

– Vi ser fram emot detta omfattande samarbete som kommer att höja vår redan goda kvalitet på underhållet av våra butiker, säger Sara Persson, Förvaltningsassistent på Lidl.

– Vi var väldigt måna om att hitta en leverantör som är rikstäckande i så stor utsträckning som möjligt, har ett väl utarbetat kontaktnät med underentreprenörer och har goda rutiner på att kvalitetssäkra sitt åtagande. Det är viktigt för oss då spridningen av vårt fastighetsbestånd är spritt över stora delar av landet och vi vill känna oss trygga med att vi får den kvalitet som vi upphandlat. PRIMÄR uppfyller alla dessa kriterier, säger Johan Creutz, Förvaltare på Lidl.

PRIMÄR är en av Sveriges ledande leverantörer av fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster. Tjänsteportföljen omfattar bland annat helhetslösningar inom fastighetsförvaltning, fastighetsservice, systemteknisk drift, energi- och IT-tjänster, säkerhet, markentreprenader och lokalvård. PRIMÄR har en rikstäckande organisation med uppdrag på ett 60-tal orter, som tillsammans med ett väletablerat nätverk av samarbetspartners ger en lokal och servicenära organisation.

Om Lidl Sverige

Lidl är ett familjeägt företag och finns i över 25 länder med sammanlagt närmare 10 000 butiker. I Sverige har Lidl i dag 169 butiker och finns från Trelleborg i Söder till Skellefteå i Norr, vilket gör Lidl till Sveriges femte största livsmedelskedja. Sammanlagt har Lidl över 3 000 medarbetare i Sverige. Läs mer på www.lidl.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefine Pettersson, informatör, 070-988 16 82, josefine.pettersson@lidl.se

Göran Kalbratt, försäljningschef, 0736-50 58 73, goran.kalbratt@primar.se