Publicerad 26 januari 2015

PRESSMEDDELANDE 2015-01-26

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB utvidgar verksamheten med förvärv av Förvaltnings AB Brinkeberg. Därmed stärker båda parter sin ställning på fastighetsmarknaden.

 

PRESSMEDDELANDE 2015-01-26:

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB har förvärvat Förvaltnings AB Brinkeberg, ett oberoende förvaltnings- och konsultbolag. Genom samgåendet stärker båda parter sin ställning på fastighetsmarknaden.

– Företagsköpet är helt i linje med PRIMÄR:s strategi att ta tillvara tillväxtmöjligheter som kompletterar PRIMÄR:s tjänsteutbud. Genom förvärvet positionerar vi oss inom property management. Samgåendet med Förvaltnings AB Brinkeberg är ett första steg i den riktningen, säger PRIMÄR:s VD Hans Kristensson.

– Det förvärvade bolagets samlade kompetens och erfarenhet utgör ett utmärkt komplement till PRIMÄR:s tjänsteutbud. Vi stärker PRIMÄR:s resurser ytterligare med ett bredare tjänsteutbud och mervärde för kunden. Nu kan vi erbjuda full property management under ett och samma tak. Detta är PRIMÄR:s första förvärv i den riktningen och det skapar också förutsättningar för ytterligare förvärv i framtiden, säger PRIMÄR:s VD Hans Kristensson.

Brinkeberg drivs vidare i sin nuvarande form och med bibehållet företagsnamn. En samordnad effekt erhålls genom att samordna property management och den ekonomiska förvaltning som PRIMÄR bedriver i dagsläget. Allt med ny placering i Göteborg.

– Vi har samarbetat under en tid och detta var nästa naturliga steg i samarbetet. Vi ser goda förutsättningar att komplettera varandra och utvecklas tillsammans på ett positivt sätt. Vi är också glada över att få möjlighet att verka på en bredare och rikstäckande marknad, säger Gunnar Wällersten, VD Förvaltnings AB Brinkeberg.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hans Kristensson, VD PRIMÄR fastighetsförvaltning AB, 031-709 10 00, hans.kristensson@primar.se

Gunnar Wällersten, VD Förvaltnings AB Brinkeberg, 031-743 06 90, wallersten@brinkeberg.se

 

Läs mer om företagen:

www.primar.se

www.brinkeberg.se

 

PRIMÄR loggan    Brinkeberg logga