Publicerad 1 april 2009

Nytt avtral – Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling AB har tecknat avtal med PRIMÄR om markskötsel inom två verksamhetsområden.