Publicerad 26 mars 2008

Nytt avtal – Teracom inom Graflunds Fastigheter i Linköping.

PRIMÄR teknik tecknar kontrakt avseende installation av accessnät för kommunikationstjänster till flerbostadshus, 3500 anslutningar, med Teracom inom Graflunds Fastigheter i Linköping.