Publicerad 27 januari 2012

Nytt avtal – Svea Real AB, fastighetsförvaltning Stockholm

Svea Real AB och PRIMÄR har tecknat avtal om förvaltning av fastigheter i Stockholm.