Publicerad 10 mars 2009

Nytt avtal – PRIMÄR är en av tre leverantörer som tecknat avtal med Fortifikationsverket

PRIMÄR är en av tre leverantörer som tecknat avtal med Fortifikationsverket att utföra underhålls-, reparations- eller ombyggnadsarbeten avseende plåtslagare inkl. papp, ventilation och mark.