Publicerad 15 november 2009

Nytt avtal – Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola och PRIMÄR har tecknat avtal om vinterväghållning på Lindholmen, Göteborg.