Publicerad 15 augusti 2011

Nytt avtal – Centrumfastigheter i Huskvarna AB

Centrumfastigheter i Huskvarna AB och PRIMÄR har tecknat avtal om tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av mark och tekniska installationer.