Publicerad 29 maj 2009

Nytt avtal – Brf Nordostpassagen 3659

Brf Nordostpassagen 3659 i Göteborg har tecknat avtal med PRIMÄR om administrativ förvaltning och drift, inkl. felavhjälpande underhåll.