Publicerad 1 februari 2014

Nytt avtal – Sveriges Radio Förvaltnings AB

Sveriges Radio Förvaltnings AB och PRIMÄR tecknar avtal om drift och skötsel av byggnader, installationer och utemiljö i Göteborg.