Publicerad 22 februari 2016

Nu är vi certifierade enligt OHSAS 18001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi har certifierat vår verksamhet enligt den internationella standarden för arbetsmiljö OHSAS 18001. Arbetsmiljöfrågor och ett positivt arbetsmiljöklimat som ger ökad motivation och prestation i hela organisationen är ytterst viktigt för oss då vi arbetar utifrån våra värderingar MER; Mål-medveten, Engagerad och Respektfull.

En god arbetsmiljö ger ökad säkerhet och trivsel bland våra medarbetare, kunder och andra intressenter. Det ökar även våra möjligheter att behålla och rekrytera kompetent personal i framtiden.