Publicerad 24 februari 2012

Förlängning ramavtal – Fortifikationsverket, område mark, plår och ventilation

Fortifikationsverket förlänger sitt ramavtal (mark, plåt, vent) med PRIMÄR i Göteborg.