Publicerad 17 november 2014

AB Storstockholms Lokaltrafik förlänger sitt avtal med PRIMÄR

AB Storstockholms Lokaltrafik har fortsatt förtroende för PRIMÄR och förlänger sitt avtal med gällande tillsyn av depåer, stationer, terminaler och infartsparkeringar. Avtalet förlängs i 18 månader from 2015-02-02.